4 kwietnia, 2022

To o co chodzi z tym ISSA?

Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (Short Range Certificate) a licencja “SRC VHF ISSA”

Czym jest ISSA?

ISSA czyli International Sailing Schools Association działa od końca lat 60. XX wieku. Jednym z założycieli federacji był Polski Związek Żeglarski. W większości krajów europejskich do prowadzenia łodzi żaglowych i motorowych nie są wymagane żadne patenty państwowe. Dlatego misja ISSA polegała i polega na promowaniu szkoleń, kursów i certyfikatów, które mają podnosić poziom kompetencji żeglarzy i motorowodniaków, a przez to poziom bezpieczeństwa na wodzie.

Czym się różni patent od certyfikatu kompetencji?

Jednak warto podkreślić, że “certyfikaty kompetencji” ISSA istotnie różnią się od patentów. Certyfikat kompetencji stwierdza, że jego posiadacz ma wiedzę i umiejętności na określonym poziomie. To czy na podstawie takiego certyfikatu, ktoś wyczarteruje jacht, to już inna sprawa. Twierdzenia, że “międzynarodowe” certyfikaty ISSA uznawane są poza Polską, jest całkowicie bezpodstawne. Administracja morska żadnego państwa nie uznaje tych certyfikatów za dokumenty w rozumieniu prawa.

Czy certyfikaty ISSA uprawniają do prowadzenia jachtów?

Ostatnio Urząd Morski w Gdyni i Szczecinie opublikował na swojej stronie odpowiedź uzyskaną w Maritime And Coastguard Agency Zjednoczonego Królestwa. Z pisma przesłanego do polskiego Ministerstwa Infrastruktury jednoznacznie wynika, że MCA nie uznaje żadnych “dokumentów” wystawianych przez ISSA, ani nie przekazała tej organizacji żadnych swoich kompetencji. Jest więc oczywistym, że certyfikaty ISSA nie są uznawane za dokumenty uprawniające do prowadzenia jachtów.

https://www.umgdy.gov.pl/?p=40234

Czym jest licencja radiooperator SRC?

Wielu żeglarzy i motorowodniaków czarteruje jachty w Chorwacji czy Grecji. Z tego też powodu uzyskują licencję radiooperatora. Przepisy miejscowe, nie tylko chorwackie, ale także pozostałych państw wymagają, aby na pokładzie jachtu wyposażonego w radio VHF DSC znajdował się przeszkolony radiooperator. Obowiązek posiadania licencji wprowadził Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS), który na jednostkach niepodlegających konwencji SOLAS (Safety of Life at Sea) ustanowił:

• Short Range Certificate (SRC) – Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu

• Long Range Certificate (LRC) – Świadectwo Operatora Łączności Dalekiego Zasięgu

Kto może wystawić licencję radiooperatora SRC?

Certyfikat radiooperatora może wydać wyłącznie administracja państwowa lub organ przez nią upoważniony. W Polsce licencje radiooperatora wydaje na podstawie egzaminu Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Natomiast w Wielkiej Brytanii Ministerstwo Komunikacji (Offcom) przekazało prawo organizowania kursów i przeprowadzania egzaminów na SRC Royal Yachting Association.

Czy certyfikat „SRC VHF ISSA” jest licencją radiooperatora?

SRC VHF ISSA nie jest licencją radiooperatora i nie uprawnia do obsługi radia. Jak wspomniano wyżej, licencję radiooperatora może wystawić wyłącznie organ administracji krajowej lub instytucja przez niego upoważniona. ISSA nie jest organem administracji żadnego państwa ani też żadne państwo nie przekazało tej federacji delegacji ustawowej do przeprowadzania egzaminów i wystawiania świadectw radiooperatora w swoim imieniu. Nadużyciem jest samo użycie skrótu „SRC” umieszczanego na „certyfikacie przeszkolenia radiowego ISSA”.

Czy można w Polsce lub zagranicą wyczarterować jacht z certyfikatem kompetencji i „licencją radiooperatora SRC VHF ISSA”?

Nie można, ponieważ ISSA nie wystawia patentów, które przyznają posiadaczowi określone uprawnienia, ale „certyfikaty kompetencji”. Tym bardziej licencja radiooperatora, którą wystawia ISSA nie może być traktowana jako dokument w świetle prawa krajowego i międzynarodowego.

Email
kontakt@aquilo24.pl
Telefon
+48794180592
Adres portu
Osobowicka 70,
51-008 Wrocław
crossmenu